คำถามพบบ่อย

1. WeChat Pay (วีแชทเพย์) มีกี่รูปแบบ แล้วมีข้อแตกต่างกันอย่างไร ?

ตอบ: ระบบชำระเงินวีแชทเพย์มีทั้งหมด 4 รูปแบบด้วยกัน

รูปแบบที่ 1: ป้าย QR Code แบบตั้งโต๊ะ - เพื่อให้ลูกค้าจีนสแกน QR Code จ่ายเงินให้กับร้านค้า เหมาะสำหรับ ร้านค้าทั่วไป เพราะติดตั้งง่าย รวดเร็ว สะดวก

รูปแบบที่ 2: เครื่องชำระเงินเคลื่อนที่ (EDC)  -  เพื่อไว้ใช้สแกน QR Code บนโทรศัพท์มือถือของลูกค้าชาวจีน เหมาะสำหรับ ร้านค้าขนาดใหญ่ เพราะสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทันที

รูปแบบที่ 3: เชื่อมต่อกับเครื่องคิดเงิน (POS) เดิม ที่ร้านค้ามีอยู่แล้ว - ใช้ตัวยิงบาร์โค้ดเก่าของเครื่องPOS เพื่อสแกน QR Code บนโทรศัพท์มือถือของลูกค้าชาวจีน เหมาะสำหรับ ร้านค้าขนาดใหญ่ที่มีระบบเครื่องคิดเงินใช้การอยู่แล้ว

 

รูปแบบที่ 4: เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ E-commerce ของร้านค้าออนไลน์ – เขียนโค้ดในเว็บไซต์เพื่อเพิ่มวิธีการชำระเงิน WeChat Pay (วีแชทเพย์)

 

 

2. เป็นบุคคลธรรมดาสามารถสมัครได้ไหม ?

ตอบ: WeChat Pay (วีแชทเพย์) สามารถสมัครได้ทั้งแบบนิติบุคคลและแบบบุคคลธรรมดา

 

3. เอกสารที่ต้องใช้สมัครมีเอกสารอะไรบ้าง ?

ตอบ:

รูปแบบนิติบุคคล (บริษัท)

 • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจในการเซ็นสัญญา

 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

 • ใบ ภพ. 20

 • หนังสือรับรองบริษัท

 • รูปภาพหน้าร้านค้า

 • ชื่อและเบอร์ติดต่อผู้ดูแลระบบ

 • E-mail

*กรณีเซ็นสัญญาฉบับจริง โปรดเตรียมเอกสารประกอบสัญญาด้านบนและเซ็นสำเนาถูกต้องประทับตราบริษัทให้ครบทุกฉบับ

รูปแบบบุคคล (บุคคลธรรมดา)

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

 • ทะเบียนบ้าน

 • รูปภาพหน้าร้านค้า

 • สัญญาเช่าพื้นที่ หรือใบเสร็จชำระเงินค่าเช่าพื้นที่ (ถ้ามี)

 • สำเนาจดทะเบียนทางการค้า (ถ้ามี)

 • ชื่อและเบอร์ติดต่อผู้ดูแลระบบ

 • E-mail

*กรณีเซ็นสัญญาฉบับจริง โปรดเตรียมเอกสารประกอบสัญญาด้านบนและเซ็นสำเนาถูกต้องให้ครบทุกฉบับ

4. ระบบ WeChat Pay (วีแชทเพย์) สามารถใช้ชำระเงินให้บุคคลที่อยู่เมืองจีนได้ไหม ?

ตอบ: ระบบ WeChat Pay (วีแชทเพย์) ไม่สามารถใช้ชำระเงินให้บุคคลอื่นได้ เนื่องจากระบบการจ่ายเงิน WeChat Pay (วีแชทเพย์) เปิดให้บริการเฉพาะลูกค้าจีนเท่านั้น

 

5. ร้านค้าจะได้รับเงินจาก WeChat Pay (วีแชทเพย์) อย่างไร ?

ตอบ: ร้านค้าจะได้รับเงินภายใน 2 วันหลังจากที่ลูกค้าจ่ายเงินผ่านระบบ WeChat Pay (วีแชทเพย์) โดยจะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้

6. บริการชำระเงิน WeChat Pay (วีแชทเพย์) มีค่าบริการอะไรบ้าง ?

ตอบ:

ค่าติดตั้งและค่าบริการ

รูปแบบที่ 1: ป้าย QR Code แบบตั้งโต๊ะ – ฟรี

รูปแบบที่ 2: เครื่องชำระเงินเคลื่อนที่ (EDC)  - มัดจำเครื่อง EDC 6,000 บาท ต่อเครื่อง (จ่ายเพียงครั้งเดียว) และค่าบริการ 300 บาท ต่อเดือน (ในกรณีซิมการ์ด+อินเตอร์เน็ต) หรือ 200 บาท ต่อเดือน (ในกรณีซิมการ์ดอย่างเดียว)

รูปแบบที่ 3: เชื่อมต่อกับเครื่องคิดเงิน (POS) - ฟรีค่าติดตั้ง (ร้านค้าต้องมีโปรแกรมเมอร์เขียนโค้ดเอง)

รูปแบบที่ 4: เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ E-commerce ของร้านค้าออนไลน์ – ฟรีค่าติดตั้ง (ร้านค้าต้องมีโปรแกรมเมอร์เขียนโค้ดเอง)

 

ค่าธรรมเนียม MDR

คิดเป็น % ของยอดใช้จ่ายผ่านระบบ WeChat Pay (วีแชทเพย์) ซึ่งจะหักจากยอดเงินโอนเข้า

 

 

7. ร้านค้าจะทราบอย่างไรว่าลูกค้าชำระเงินผ่านระบบ WeChat Pay (วีแชทเพย์) แล้ว ?

ตอบ: ร้านค้าสามารถตรวจสอบได้ 3 วิธีดังนี้ 1. ให้ลูกค้าแสดงหน้าจอโทรศัพท์ที่แสดงสัญลักษณ์การชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 2.ร้านค้าสามารถตรวจสอบการชำระเงินผ่านทาง WeChat ของร้านค้าได้ 3. ร้านค้าสามารถตรวจสอบได้โดยระบบบริหารจัดการร้านค้า

 

 

8. ระบบ WeChat Pay (วีแชทเพย์) สามารถทำการคืนเงิน (Refund) ได้หรือไม่ เช่นกรณีคืนสินค้าหรือคืนเงินมัดจำ ?​

ตอบ: ระบบ WeChat Pay (วีแชทเพย์) สามารถทำการคืนเงินได้ โดยทางร้านค้าสามารถใช้ระบบที่ทางผู้ให้บริการมีให้ เพื่อคืนเงินลูกค้าได้

 

 

 

9. ขั้นตอนในการสมัคร WeChat Pay (วีแชทเพย์) มีอะไรบ้าง ?

ตอบ:

ขั้นตอนในการสมัคร WeChat Pay (วีแชทเพย์) มีดังนี้

 • เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน + ส่งเอกสาร (ส่งทาง Line หรือ Email)

 • ทางบริษัทจะออกสัญญาให้กับทางร้านค้าเพื่อเซ็นและส่งกลับ

 • เมื่อสัญญาเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทางบริษัทจะจัดส่ง QR Code ให้กับทางร้านค้า หรือในกรณีที่ใช้แบบระบบเครื่อง EDC ทางบริษัทจะจัดส่งเครื่อง EDC หลังจากได้มีการชำระค่ามัดจำแล้ว พร้อมทั้งฝึกอบรมเบื้องต้นให้แก่ร้านค้า

 

 

LEVELUP11

062-606-5998

Sign-up

การตลาดจีน